ANBI status verleend

Heusden, 9 juli 2019.

Per 9 juli 2019 heeft de Belastingdienst onze stichting de ANBI* status verleend.
Hiermee wordt het nog aantrekkelijker om Fietsmaatjes Heusden financieel te ondersteunen.

*Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.