Samen fietsen, samen genieten!

Gezelligheid en bewegen gaan hand in hand

Organisatie

Hier vindt u alles over de organisatie van onze stichting.
De duofietsen van fietsmaatjes Heusden op een mooie dag in Drunen (foto dhr. Ruud Michels )

Doelstelling

Stichting Fietsmaatjes Heusden (FMH) is een stichting met een maatschappelijke doelstelling, werkzaam in de gemeente Heusden. Ons doel is om mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te fietsen, de duofiets als alternatief te bieden. Onze zogeheten gasten worden gekoppeld aan een passende vrijwilliger en de duo’s maken vervolgens regelmatig fietstochten in hun eigen omgeving. Het duofietsen combineert een gezonde bewegingsactiviteit met sociale bezigheid, waardoor dit bijdraagt aan de inclusie van de doelgroep.

Beleidsplan

Veiligheid en kwaliteit voor onze gasten en vrijwilligers staan voor op bij FMH.

Hiertoe heeft de stichting zich aangesloten bij het landelijke concept dat ondersteund wordt door fietsmaatjes.nl. Het fietsmaatjesconcept is in 2012 ontwikkeld bij het eerste project in Teylingen en in sindsdien op bijna 20 andere locaties succesvol uitgerold.

Dit houdt onder andere in dat we naast de gebruikelijke bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester ook beschikken over een technisch fietsbeheerder (TF) en een drietal coördinatoren. De TF draagt zorg voor aanschaf, stalling en onderhoud van hoogwaardige duofietsen. De coördinatoren zorgen voor een zorgvuldige koppeling van gast en fietsvrijwilliger. De bestuursleden hebben een tweetal cursusdagen gevolgd bij fietsmaatjes.nl om de organisatie van FMH tot een succes te maken.

Duofietsen met elektrische trapondersteuning zijn relatief hoog in aanschafprijs en vormen de grootste kostenpost van de stichting, naast die voor onderhoud, planning en administratie.

De stichting genereert inkomsten voornamelijk via aanvragen bij particuliere stichtingen en fondsen voor een bijdrage, naast giften van particulieren. Van de gasten wordt een kleine bijdrage gevraagd per gemaakte rit.

Gasten en vrijwilligers worden geworven via publicaties in lokale media, deelname aan vrijwilligersmarkten en andere relevante evenementen. Ook brengen we het duofietsen onder de aandacht middels het beschikbaar stellen van folder materiaal via lokale zorgverleners en een web site.

Op dit moment beschikken wij over vijf duofietsen en een tweetal stallingen (Drunen en Vlijmen). In het lopende jaar hopen wij de mogelijkheden in Vlijmen uit te breiden en ook een stalling in Heusden te realiseren.

Kleinere kernen in de gemeente Heusden worden pas later bediend.

Bestuur

Het bestuur van Fietsmaatjes Heusden wordt gevormd door:
• Mevrouw I. Beumer (Drunen, initiatiefneemster)
• De heer Rob Kerver (Drunen, penningmeester)
• De heer Wim van Engeland (Drunen, voorzitter)
• Mevrouw Ineke Sauerbier (Drunen, coördinator)
• De heer Ad Dekkers (Vlijmen, coördinator)
• De heer Henk Lousberg (Drunen, technisch fietsbeheerder)
• De heer Piet Vromans (Elshout, coördinator).

•Mevrouw Karin van Rijn (Drunen, secretaris)

• Vacature (PR)

Ondersteuning

Adminstratieve ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw Lieke Pelders (Elshout) in samenwerking met de technisch fietsbeheerder.

Voor het technisch fietsbeheer zijn we nog op zoek naar een vrijwilligers.

Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen winstoogmerk en haar vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten Verslag en financiële verantwoording

Onze jaarverslagen sinds 2019, het eerste jaar van onze stichting vindt u hier:

Jaarverslag FMH 2019

Jaarverslag FMH 2020

Voor de stichting Fietsmaatjes Heusden staat, naast het plezier in het fietsen, veilig en verantwoord fietsen hoog in het vaandel.

Per 9 juli 2019 heeft de Belastingdienst onze stichting de ANBI* status verleend.

*Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Fietsmaatjes Heusden
Churchillstaat 1
5151 CJ DRUNEN
KVK nr. 74577867
IBAN: NL40 RABO 0341 4434 09
RSIN: 859954890